Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Systemmanualen
beskriver alle krav til dokumentation

Konceptet systemmanual stammer fra USA og sætter krav til filformater og dokumentations-aflevering.

Hvad er en systemmanual?

Systemmanualen indeholder bygherrens krav til den dokumentation, der skal afleveres. Dette inkluderer krav til 3D modeller og D&V-dokumentation.

Systemmanualen er et værktøj til at sikre, at der på et tilstrækkelig tidligt tidspunkt defineres krav til dokumentationen.

System manualen indeholder kravene til, hvorledes dokumentationen af projektet skal afleveres – den er ”biblioteket” over kravene til dokumentationen. Der kan fx være krav om, at afleveringen skal foretages i et database system, netværksdrev, projektweb, mapper, etc.

Mange byggesager benytter allerede en IKT til at styre dokumentationen. IKT'en stiller krav til formater, arbejdet og afleveringen af dokumentation, den skal derfor integreres med Systemmanualen, så der undgås dobbeltarbejde og -kravstillelse.

Struktur

Opbygningen, indholdet og strukturen af Systemmanualen skal beskrives i Commissioning kravene, så det sikres, at alt dokumentation bliver navngivet og digitaliseret korrekt fra starten.

Hvis bygherren har en IKT ydelsesspecifikation, skal denne ligge til grund for system manualen.

I system manualen indgår bygherrens krav til:

 • 3D materiale jf. informationsniveau OG klassificering/strukturering.
 • As-Built niveau fx jf. ”FRI Som udført”.
 • IKT
 • D&V

Eksempel på elementer

Nedenstående er eksempler, som skal være beskrevet i systemmanualen:

3D model
 • bips informationsniveau
 • klassifikation/strukturering
 • omfang

Formater
 • IKT procesmanual
 • IKT paradigmer

D&V
 • D&V software (database, Excel, stifinder, etc.)
 • Omfang, krav (testparadigmer, undervisningsmaterialer, indreguleringsrapporter mv.)
 • CTS-funktionsbeskrivelser, skærmbilleder mv.