Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Krav til
Rådgiverens deltagelse i Cx

Hvis der ikke er stillet krav om deltagelse i Cx-aktiviteter, er der en risiko for, at rådgiveren ikke deltager i dem.

Hvorfor skal der stilles krav til rådgiverens deltagelse i Cx?

Commissioning er for mange stadig et ukendt begreb, derfor pålægger der også Commissioning rådgiveren og bygherren et ansvar i forhold til at formidle den valgte Commissioning proces til den projekterende rådgiver.

Hvis Commissioning beskrivelsen ikke indeholder klare og detaljerede beskrivelser af, hvad Commissioning indbefatter, er der en risiko for, at rådgiveren giver pris en for høj pris for at dække over eventuelle risci.

Se vejledningen omkring kontrakt med en rådgiver.

Møder

Det er formålstjenstligt, at Commissioning lederen afholder eventuelle afklaringsmøder i forbindelse med tilbudsafgivningen, således at det sikres, at alle de bydende afgiver bud på samme grundlag.

Når den projekterende er valgt, er det anbefalesværdigt, at der bliver opsat en møderække, hvor der foretages forventningsafstemning af Commissioning aktiviteterne.

Disse møder bør også medvirke til, at Commissioning lederen får formidlet, at Commissioning processen er en fælles proces, hvor det forventes, at alle drager en eller flere fordele

Visuel kommunikation

Det er ofte en fordel, at der benyttes visuelle redskaber til at kommunikere arbejder og leverancer. Det kan være illustrationer, grafik mv.