Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Cx-planen
definerer hele Cx-processen

Du skal i Cx-planen beskriver de aktiviteter, der skal udføres i hele Cx-processen.

Hvad er en Cx-planen?

Commissioning Planen beskriver hvilke Commissioning aktiviteter, der skal udføres, hvornår de skal udføres, og hvem de ansvarlige er.

Cx processen skal planlægges og beskrives, for at informere de forskellige aktører i projektet om hvilke Cx aktiviteter der vil foregå, samt for at definere omfanget af aktiviteterne, og hvem de ansvarlige er.

Udarbejdelse

Commissioning lederen skal udarbejde Commissioning Planen, der danner grundlaget for den resterende Commissioning proces.

Planen er et dynamisk dokument og skal derfor løbende opdateres for at afspejle valg og løsninger i projektet. Alle Cx aktiviteterne beskrives på et overordnet niveau ved første version af planen.

Planen opdeles svarende til projektets faser for at give overblik og en kronologisk tilgang. Alle de forventede Commissioning aktiviteter, dokumenter og de ansvarlige parter defineres.

Den første version af Commissioning Planen skal udarbejdes i programfasen.

Detaljeringsgrad

Detaljeringsgraden af Commissioning Planen vil igennem projektet blive øget. Det vil sige, at i programfasen, vil den indeholde et detaljeret overblik over Commissioning aktiviteterne i programfasen, mens Commissioning aktiviteterne i de resterende faser ikke er detaljeret beskrevet.

Ved afslutningen af hver fase - eller når ny information tilgår Commissioning Teamet - opdateres planen. Eksempelvis skal Commissioning Planen i slutningen af programfasen opdateres med detaljerede beskrivelser af Commissioning aktiviteterne i dispositionsforslagsfasen.

En tilstrækkelig detaljeret Commissioning Plan kan danne grundlaget for den afsluttende Commissioning rapport. Ligeledes kan Commissioning Planen benyttes i forbindelse med faseskift (acceptdokument) samt til specificeringen af de projekterendes og udførendes deltagelse i Commissioning processen.

Bygherre-template

Hvis Commissioning Planen er tilstrækkelig detaljeret og beskriver bygherres krav til Commissioning processen, vil dokumentet med tilretninger kunne danne grundlag for en Bygherre Commissioning standard.

Hvis Commissioning planen tilpasses som bygherrens Commissioning standard, vil den sammen med bygherrens Commissioning krav kunne udgøre et grundlag for bygherrens fremtidige Commissioning processer. Derved vil bygherren have nemmere ved at udbyde en Commissioning proces og sikre, at denne lever op til bygherrens krav og forventninger.

Commissioning Planen skal dog opdateres og tilpasses det enkelte projekt.

Cx Planens grundstruktur

Commissioning Planen skal indeholde beskrivelser af alle de Commissioning aktiviteter, der skal udføres. Udover dette skal den også indeholde:

  • Definering af roller og ansvar
  • Kommunikationslinjer
  • Beskrivelse af Cx aktiviteterne
  • Beskrivelse af Cx dokumenterne