Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Commissioning begreber

Grundlæggende begreber og beskrivelser af commissioning aktiviteter og dokumenter.

Commissioning krav

Kravene som Commissioning processen skal verificere igennem hele projektet. Kravene er grundstenen i hele processen, og alle kravene skal være verificer- og målbare.

Commissioning plan

Planen der beskriver hvilke Commissioning aktiviteter, der skal udføres, hvornår de skal udføres, og hvem den ansvarlige er.

Commissioning log

Loggen er et dokument, der benyttes til at holde styr på Commissioning kravene og observationer relateret til Commissioning processen. Loggen skal sikre sporbarhed og historik over Commissioning processen.

Acceptdokument

Acceptdokumentet skal udarbejdes ved hver faseafslutning og indeholde bygherrens accept af, at Commissioning processen kan fortsætte ind i næste fase.

Projektbasis

Projektbasis er et særskilt dokument, der indeholder de projekterendes beskrivelser af, hvordan de har planlagt, at Commissioning kravene realiseres i projektet.

Tværfaglig driftsorienteret granskning

Commissioning teamet skal foretage tværfaglige driftsorienterede granskninger af projektmaterialet, der verificerer, at Commissioning kravene er overholdt, samt at installationer, anlæg og systemer virker på tværs af grænseflader.

Undervisningsplan

Undervisningsplanen indeholder retningslinjer og beskrivelse af den undervisning, der skal foretages på byggeprojektet.

System manual

System manualen udstikker bygherrens krav til den dokumentation, der skal afleveres.

Testparadigmer og -rapporter

Testparadigmerne indeholder beskrivelse af, hvorledes en given installation, anlæg eller system skal testes. Testrapporter er afrapporteringen af den foretagne test jf. testparadigmet.

Belastede og sæsonrelaterede test

En forudsætning for belastede test er, at bygningen er belastet jf. kravene i projektmaterialet. Sæsonrelaterede test er afhængige af fx årstid.

Commissioning rapport

Commissioning processen afsluttes med en Commissioning rapport, der evaluerer og opsummerer den udførte Commissioning proces.

Fortløbende Commissioning (On-going Cx)

Commissioning der fortsætter igennem hele byggeriets levetid.