Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Bygningsreglementet
Funktionsafprøvning

kontrollerer energiforbruget

Belysning, Varme, Køl, Elevatorer og BMS-anlæg er inkluderet

Kravene til funktionsafprøvning jf. BR18

Den 1. juli 2017 blev der i Bygningsreglementet (BR15) indført krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af udvalgte installationer inden ibrugtagning af byggeriet. Kravene kan findes på Bygningsreglementets hjemmeside afsnit 11.

De omfattede installationer er:

 • Belysningsanlæg
 • Elevatorer
 • Varme- og køleanlæg
 • Ventilationsanlæg

Kravene til funktionsafprøvning er ikke en Commissioning test! Dog bør alle verificeringsaktiviteter inkluderes i Commissioning processen.

Hvad skal testes jf. Bygningsreglementet funktionsafprøvnings-krav?

Kravene omkring funktionsafprøvning er gældende for både nybyggeri og eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser.

Dokumentationen for resultatet af funktionsafprøvning skal indsendes til kommunen. Det er en forudsætning, at kravene til funktionsafprøvning af opfyldt, før byggeriet må ibrugtages.

Kravene angivet til funktionsafprøvning må ikke anses som en bruttoliste for en fyldestgørende test. Testene skal detaljeres og tilpasses det aktuelle projekts projektspecifikke krav.

Flere af kravene til funktionsafprøvningerne forefindes allerede i gældende standarder, som ofte er aktiveret på projekter.

Hvem er ansvarlig for testene?

Der stilles i Bygningsreglementet ikke krav til, hvem der kan udføre funktionsafprøvningerne; det anbefales dog, at der anvedes en uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherren eller entreprenøren.

Funktionsafprøvning skal indtænkes i Commissioning processen, så det sikres, at den udføres af den rette part og som en del af den rette testprocedure. Hvis SEL værdien for ventilationsanlæg allerede inkluderes i Commissioning testene, kan funktionsafprøvningen overføres til at være en del af entreprenørens kvalitetsikringsplan.

Kom nemt i gang med funktionsafprøvninger

Hvis du benytter CxPlanner vil du automatisk have adgang til de gældende funktionsafprøvningskrav, og du kan nemt oprette en testplan, der sikrer, at du overholder dem.

Test: Belysning

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Belysningsstyrke
 • Dagslysstyring
 • Bevægelsesmeldere
 • Zoneopdeling

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til belysningsanlæg Billede: CxPlanner test-template

Test: Elevator

Bestemmelserne gælder kun for elevatorer med en mærkelast af elevatorstolen på op til 2.000 kg.

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Elevatorens energiforbrug

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til elevatorer Billede: CxPlanner test-template

Test: Varme- og køleanlæg

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Indregulering af vand- eller luftstrømme
 • Styring

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til varme- og køleanlæg Billede: CxPlanner test-template

Test: Ventilationsanlæg

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Lufmængder (nominel luftstrøm)
 • Specifikt elforbrugt til lufttransport (SEL-værdi)
 • Eventuel behovsstyring fungerer efter hensigten

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til ventilationsanlæg Billede: Cx Manager test-template