Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Cx-loggen
styrer alle krav og aktiviteter

Alle observationer relateret til Cx-processen er synlige i Cx-loggen

Hvad er Cx-loggen?

Commissioning loggen er det dokument, der benyttes til at holde styr på Commissioning kravene og observationer relateret til Commissioning processen. Loggen er Commissioning teamets ”huskeliste”. Loggen skal sikre sporbarhed og historik over Commissioning processen.

Udarbejdelse

Commissioning loggen oprettes straks efter Cx kravene er defineret, så observationer relateret til Cx kravene kan dokumenteres og spores.

Et af Commissioning teamets vigtigste dokument er Commissioning loggen. Loggen er huske- og trackinglisten over alle Commissioning relaterede observationer. Når der observeres noget med relation til Commissioning kravene, skal det straks noteres i loggen.

Observationerne kan stamme fra tilsyn og test, men ligeledes også være aftalte aktioner fra Cx møderne.

Eksempel på Commissioning loggen

Dokument

Commissioning loggen er et åbent dokument, som alle involverede i projektet har adgang til. Det er CxA, der er ansvarshavende redaktør på loggen.

Loggen kan struktureres i fx et Excel dokument eller et databasebaseret Cx software som CxPlanner. Det skal sikres, at der altid er valid dokumentation for historikken af alle emnerne i loggen.

Indhold og struktur

Loggen indeholder som minimum:

 • Identifikationsnummer
 • Reference til Cx krav – hvis der er en direkte reference, ellers udelades det
 • Beskrivelse af logpunktet
 • Status for logpunktet – er det åbent eller afsluttet
 • Verificeringsmetoden – Verificering kan fx være granskning, test eller visuel kontrol
 • Verificeringsdokumentation – hvordan verificeringen dokumenteres. Dokumentationen kan fx være indreguleringsrapport, testrapport eller afrapportering i Cx loggen.v
 • Dialogfelt – benyttes til at dokumentere den løbende udvikling og dialog mellem de forskellige aktører i projektet relateret til punktet.

Cx loggen som det operationelle dokument

Cx loggen kan benyttes som det dokument, der samler flere andre dokumenter i Cx processen. Ved at benytte Cx loggen til dette, vil arbejdet med dokumentation blive mest mulig operationelt samt give et bedre overblik over Commissioning aktiviteterne og dokumenterne. Det er vigtigt, at der altid kan skelnes mellem de forskellige elementer i loggen (Cx krav, granskningspunkter, etc.).

Cx kravene kan ”kopieres” over i loggen, hvor de forfølges og dokumenteres yderligere. På den måde sikres det, at det originale dokument med Cx kravene forbliver intakt og uændret.

Projektbasis besvarelserne kan foretages i Cx loggen ud for hvert af Cx kravene. Derved vil kravet, projektbasis og en eventuel dialog kunne spores i samme dokument og danne et korrekt og komplet overblik over historikken.

Kommentarer i granskningsrapporterne, der ikke kan afklares med det samme, kan flyttes over i Cx loggen, hvor de forfølges fremadrettet.

Den agile liste - Kanban

Som angivet ovenfor er det ikke fast format for loggen, den kan derfor også opbygges ved brug af det agile værktøj: Kanban; som stammer fra LEAN principperne.

Kanban metoden løser mange at listeformens problemer og giver mulighed for en agil tilgang til at løse opgaverne. Den simple Kanban model består af en tavle, som er opdelt i kolonner, der symboliserer opgavernes status, fx “Skal udføres”, ”Aktiv”, ”Afsluttet”. Noter indeholdende de forskellige opgaver sættes på tavlen i de rette kolonner.

 • Kanban giver et visuelt overblik, der er let at forstå, og som ikke kan opnås ved en liste på flere hunderede punkter.
 • Det er en flydende model, hvilket giver øget fleksibilitet. Der er ingen faste faser, og prioriteringen af hver aktion revurderes, når nye oplysninger kommer ind.
 • Tiden bruges på de rette opgaver og optimerer arbejdsopgaverne. Kanban fokuserer på just-in-time princippet.
 • Kanban sikre, at arbejdet bevæger sig hurtigt og effektivt gennem processen.

Fælles for mange af de agile værktøjer er, at de ikke følger en fast plan, men derimod benytter en iterativ tilgang til problemløsning. Flere og flere projekter benytter nye projektmodeller, som tager udgangspunkt i dynamiske og iterative samarbejdsmetoder, fx ”Integreret byggeri”. Disse modeller lægger op til, at også projektværktøjerne kan være mere agile.

Kanban:
Eksempel på Commissioning loggen opsat i Kanban format