Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Driftsorienteret
granskning

af projektmaterialet

Den driftsorienterede granskning skal sikre, at fejl findes tidligt i projektmaterialet, fremfor først ved aflevering.

Hvorfor skal der granskes?

Commissioning teamet skal udføre tværfaglige granskninger. De tværfaglige granskninger skal være driftsorienterede og verificere grænseflader på tværs af fag- og entreprisegrænser.

I en normal byggesag skal de projekterende ”granske”/kontrollere deres eget projektmateriale for bygbarhed, men i Commissioning processen skal projektmaterialet granskes på tværs af grænseflader og løsningernes driftsvenlighed skal kontrolleres.

Fremgangsmåde og stikprøvekontrol af projektmateriale

Commissioning teamet skal foretage de tværfaglige driftsorienterede granskninger af projektmaterialet. Commissioning teamet (en 3. part) skal deltage i disse.

Granskningerne skal tage udgangspunkt i Cx kravene og udføres som beskrevet i Commissioning planen. Afhængig af projektets tekniske kompleksitet og størrelse, kan der opsætte krav til fx:

 • granskning af alt projektmaterialet,
 • stikprøvevis granskning,
 • granskning af 20% af projektmaterialet

Granskningsrapport med kommentarer

Granskningen skal afrapporteres i granskningsrapporter. Granskningsrapporten kan udformes i Excel eller via Commissioning software som CxPlanner.

Rapporten bør som minimum indeholde:

 • ID-nummer
 • Eventuel reference til relateret Cx krav
 • Reference til dokumentet/projektmaterialet, hvorfra kommentaren stammer
 • Beskrivelse af granskningskommentaren
 • Initialer og dato for den der har foretaget granskningen
 • Ledigt felt for de projekterende til at kommentere på granskningskommentaren
Udførelse af driftsorienteret granskning

Kombinering af granskningen med Cx loggen

Granskningsrapporterne kan kombineres med Cx loggen således, at granskningspunkter, der ikke kan afsluttes med det samme af de projekterende, overføres til Cx loggen, hvor de forfølges.

Alle granskningskommentarerne skal samles i ét eller flere selvstændige dokumenter, der “låses”, for at overholde kravet i DS 3090 omkring de 11 normative dokumenter.

Forskellen på kvalitetssikring og driftsorienteret granskning

Kvalitetssikring må ikke forveksles med den tværfaglige Cx granskning. Kvalitetssikring (KS) er en almindelig aktivitet i byggesager, der varetages af de projekterende og de udførende.

Den "almindelige kvalitetssikring" kontrollerer bygbar, mens den tværfaglige Cx granskning verificerer, at installationer, anlæg og systemer virker på tværs af grænseflader og, at de overholder Cx kravene.

Den tværfaglige driftsorienterede granskning er et af Commissioning teamets stærkeste værktøjer til at opdage og synliggøre problemer allerede i projektmaterialet.

Eksempel på granskning

Nedenstående illustrationen viser i den ydre cirkel eksempler på udvalgte fokusområder, der kontrolleres ved en tværfaglig driftsorienteret granskning af et system der inkluderer CTS-, køle- og ventilationsanlæg.

De Commissioning specialister, der udfører granskningen, bør have en driftsrelateret baggrund, der gør dem i stand til at opdage og forudsige uhensigtsmæssige driftsrutiner.

Tvaerfaglig granskning

Koordinering og styring granskningsprocessen

Koordinatoren af Commissioning granskninger vil ofte være Commissioning lederen. Ved store og teknisk komplicerede projekter, der inkluderer mange fagområder, skal der er ofte tilknyttes mange specialister.

Commissioning lederen spiller en central rolle i at sikre, at de forskellige specialister får tilstrækkelig med information til at kunne foretage granskningen, samt at granskningen bliver koordineret på tværs af fagområder.

Commissioning lederen skal i kravene til rådgiveren definere hvornår, rådgiveren skal varsle Commissioning gruppen om granskninger; fx 15 arbejdsdage før projektmaterialet er tilgængeligt. Commissioning lederen skal ligeledes i kravene til rådgiveren definere perioden, der skal være til rådighed for granskningen.

Når Commissioning lederen indkalder/orienterer om den forestående granskning, bør følgende information inkluderes til granskningsspecialisterne:

 • Granskningsomfang (fx 100%, 20%, etc.)
 • Granskningsmetode (fx stikprøvegranskning, målrettet granskning, tværfagligt fokus, workshop. Se ”ASHRAE Guideline 0 – Annex N” for yderligere vejledning)
 • Hvilke fagområder der skal koordinere den tværfaglige granskning
 • Projektmaterialet (hvor er det tilgængeligt henne, digitalt eller på papir)
 • Tidsperiode og deadline
 • Afrapporteringsform (inkluder granskningsskema således at der sikres en ensrettet afrapportering)

Eksempel på granskningsrapport

Granskningsrapport