Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Standarder og vejledning benyttet i commissioning

Hvordan du skal udføre commissioning afhænger af projektet og hvilket land du befinder dig i. Gældende for alle standarder og vejledninger er dog, at commissioning altid er en proces.
Den danske standard er DS3090. Den danske praktiske bog er "Guide til commissioning i praksis".

Generelt

Der findes en hel række standarder og vejledninger, som beskriver, hvordan Commissioning processen skal udføres. Tilgangen, detaljeringsniveauet og processen i disse dokumenter varierer afhængigt af publiceringsland og formål. Dokumenterne kan kategoriseres i to hovedgrupper:

Vejledning

Vejledninger (Guidelines), giver en vejledning i hvordan Commissioning processen kan udføres

Standard

Standarder beskriver normative krav, der skal overholdes. Hvis der refereres til krav i projekter og lovgivning vil det oftest være til standarder.


Danmark

I Danmark har vi på nuværende tidspunkt (2019 Q2) 1 standard og 1 vejledning, som benyttes i den danske byggebranche. Der pågår flere initiativer med udarbejdelse af vejledninger.


Standard – DS 3090

Danmarks Standardiseringsorgan, Dansk Standard, har udgivet den første danske Commissioning standard i 2014: DS 3090 – Commissioning-processen for bygninger – Installationer i nybyggeri og større ombygninger. Denne standard har været med til at skabe en fælles forståelse for Commissioning i Danmark.

Standarden er en processtandard, som beskriver de aktiviteter og dokumenter, der skal benyttes. Standarden beskriver ikke omfanget af Commissioning ydelserne hvorom, at standarden ikke alene kan bilægges et kontraktmateriale. Standarden kan danne grundlaget for det konkrete kontraktmateriale.

Standarden er delt op i følgende hovedemner:

  • Organisering
  • Commissioning processens dokumenter
  • Commissioning processens aktiviteter
  • Bilag

Værdibyg – Vejledning: Commissioning processen

Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) er en sammenslutning af BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. Værdibyg har udgivet en Commissioning vejledning, som består af 2 dokumenter:

Vejledningen er delt op i 2 dele. Del 1 omhandler Commissioning på et overordnet niveau, hvor formålet og værdien af Commissioning beskrives. Del 2 går i dybden med hvilke Commissioning aktiviteter der skal udføres i de forskellige byggefaser. Vejledningen er – som navnet antyder – kun vejledende. Vejledningen beskriver ikke detaljeret hvordan Commissioning aktiviteterne implementeres og benyttes i byggeprojektet.

Bilag: Indeholder 1 litteraturliste og seks eksempler på Commissioning dokumenter. De seks eksempler giver et indblik i, hvordan Commissioning dokumenterne kan se ud.


Udenlandske

ASHRAE

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), har udgivet en Commissioning standard og vejledning, der benyttes og refereres til globalt. Herudover er der flere specifikke vejledninger tilgængelige, som kun berører specifikke Commissioning aktiviteter.


Guideline 0 indeholder best practices beskrivelser af, hvordan Cx implementeres på nybyggeri og renoveringsprojekter. Herudover indeholder den også information om Total Buidling Commissioning Proces (TBCxP).

Standard 202 indeholder de generelle basis krav, som skal overholdes, for at kunne kalde det en Commissioning proces.

Guideline 1.1 indeholder både generelle krav til CxP og specifikke HVAC installationer.


To advance the arts and sciences of heating, ventilating, air conditioning and refrigerating to serve humanity and promote a sustainable world.


CIBSE

CIBSE (The Chartered Institution of Building Services Engineers) har 7 dokumenter, som beskriver krav til Commissioning. Dokumenterne er fagspecikke for ventilation, BMS, belysning, styring, køling og vandsystemer


'support the Science, Art and Practice of building services engineering, by providing our members and the public with first class information and education services and promoting the spirit of fellowship which guides our work.'


Andre udenlandske

CCC (California Commissioning Collaborative)

BCxA (Building Commissioning Association)

NIBS (National Institue of Building Sciences)