Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Testoversigten
er overblikket over alle test

Testoversigten er kommunikations-værktøjet over alle test (FAT, SAT, SIT)

Hvad er commissioning testoversigten?

Testoversigten er en udvidet anlægslist, som igennem byggeriet holder styr på de enkelte anlægs status og fremdrift af test. Testoversigten er ikke normativt dokument jf. DS 3090.

Alle anlæg der er omfattet af Commissioning, skal være oplistet i testoversigten. Ud for hvert anlæg skal de enkelte verificeringsaktiviteter være synlige, heriblandt egentest, indregulering og Cx Test.

Strukturen og opbygning af testoversigten

Testoversigten kan bygges op i et Excel regneark eller via CxPlanner.

Videon nedenfor viser forskellige måder hvorpå du kan opbygge din testoversigt. Den kan opbygges på anlægs-niveau, bygnings-niveau og test-niveau. Videoen er på engelsk.

Hvad skal en testoversigt indeholde?

Testoversigten skal indeholde følgende information:

  • Anlægsnavn,
  • Anlægstype (beskrivelse af anlægget),
  • Placering,
  • Maskinfabrikant (ansvarlig for den samlede CE-mærkning),
  • Godkendt CTS funktionsbeskrivelse,
  • Indregulering, målinger mv.
  • Egenkontrol,
  • CTS funktionsafprøvning,
  • Cx Test
System and test view with multiple installations in a test plan.

Implementering af testoversigten

I Cx kravene skal det gøres klart, at rådgiveren i forbindelse med hovedprojektet skal udarbejde første version af testoversigten. Første version er “blot” en anlægsliste.

Hvis dele af projektet udbydes som funktionsudbud, vil det ikke være muligt at inkludere alle anlæggene. Derfor skal Cx kravene også sætte krav til, at entreprenøren har ansvaret for at færdiggøre testoversigten.

Koordinering med oversigten

Det er Cx lederen, der er ansvarlig for at opdatere og styre dokumentet, men entreprenøren skal være forpligtet til løbende at informere CxA omkring opdateringer, som skal dokumenteres i testoversigten.

I løbet af udførelsesfasen skal en møderække påbegyndes, fx ugentligt, hvor testoversigten gennemgås. På møderne bør testoversigten gennemgås slavisk, og grænsefladerne og forudsætningerne for de enkelte test afklares.

Ved gennemgang bør underentreprenørerne med detailviden om deres entrepriser deltage, da det ofte er dem, der har detailoverblikket over fremdriften og eventuelle udestående elementer, som kan blokere for kommende test.

Staderapportering i løbet af projektet

Testoversigten vil i mange tilfælde kunne benyttes til løbende staderapportering til bygherren og projektdeltagerne. Alle anlæg fremgår og listen og færdiggørelsen af test er synlige.

Forudsætningsliste

I flere tilfælde kan testoversigten udbygges som en forudsætningsliste for Cx Testen. Dokumentations- og testkrav som er forudsætninger for Cx Testen vil altid være synlige og kommunikerbare i dokumentet.

Testoversigten er også en overordnet testtidsplan. Ud for hvert anlæg angives datoerne, som sammenholdt med de udestående forudsætninger giver et billede af, hvornår en test kan foregå. Test er ofte ressourcetunge opgaver, god planlægning kan derfor minimere risikoen for spildt tidsforbrug.