Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Acceptdokument:
godkendelse af udførte Cx-aktiviteter

Hvis Cx-acceptdokumentet ikke godkendes af bygherren stopper Cx-processen.

Hvad er Cx-acceptdokumentet?

Acceptdokumentet indeholder bygherrens accept af, at Commissioning processen kan fortsætte fra en fase ind i næste fase. Acceptdokumentet skal udarbejdes ved hver faseafslutning.

Hvornår skal acceptdokumentet benyttes?

Når en projektfase/Cx fase afsluttes, skal der udarbejdes et acceptdokument. Acceptdokumentet er en staderapportering til bygherren over den forløbne fase. Acceptdokumentet fungerer også som en godkendelse fra bygherren for, at Commissioning processen skal forsætte i den næste projektfase.

Afhængig af hvorledes dialogen med bygherren foregår, kan denne afrapportering ske via et konkret acceptdokument, mailkorrespondance eller mødereferater.

Hvad skal acceptdokumentet indeholde?

Acceptdokumentet indeholder bygherrens godkendelse af de udførte Commissioning aktiviteter og udarbejdede Commissioning dokumenter i den fase, der afsluttes.

Dokumentet skal give bygherren klarheder over hvilke Commissioning aktiviteter, der er udført, samt være et tilsagn om, at bygherren ønsker, at processen skal fortsætte.

Dokumentet skal som minimum indeholde en oversigt over:

  • Udførte Commissioning aktiviteter
  • Udarbejdede Commissioning dokumenter
  • Underskrift/Godkendelse fra bygherren om, at processen skal fortsætte

Hvordan benyttes Cx-planen til acceptdokumentet?

Hvis Cx planen ligger til grund for Cx rapporten, kan planen mod afslutningen af hver fase opdateres med afrapporteringen af den forgående fase og derved danne grundlaget for acceptdokumentet.

Eksempel på acceptdokument

Projektbasis