Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Test og
verificering

af byggeprojektet

Hvad er en commissioning test?

I Cx processen skelnes der ofte mellem: ”entreprenørspecifikke test” og ”Commissioning test”. Det er henholdsvis en betegnelse for test, som udføres af entreprenøren og test som udføres af Cx teamet.

Der skal være udarbejdet testparadigmer, som indeholder beskrivende procedurer for hvorledes, at test skal udføres.

Alle testparadigmer skal være replicerbare og kunne genbruges når bygningen er i drift for løbende at verificere bygningens performance.

Testparadigmerne skal være udformet med konkrete testprocedurer, som indeholder step-by-step instruktioner, der verificerer funktioner og Cx-kravene.

Testparadigmer kan udarbejdes i Excel eller med commissioning software.

Testparadigme eksempel

Entreprenørspecifikke testparadigmer

Entreprenørspecifikke test er allerede en del af en almindelig byggesag. Det er fx:

 • Trykprøvning
 • Gennemskylning
 • Indreguleringer
 • Målinger

Hvis der er Cx krav eller logpunkter, der har direkte relation til de entreprenørspecifikke test, skal testparadigmerne justeres til at indeholde disse.

Cx organisationen skal granske de entreprenørspecifikke testparadigmer for at sikre, at forudsætninger og testprocedurer er beskrevet korrekt.

Test jf. lovgivning

Der er nogle test, som skal udføres på byggesagen uanset hvad. Det er blandt andet test krævet jf. Bygningsreglementet.


Cx-teamet bør altid deltage i den brandtekniske systemintegrationstest, da denne verificerer mange anlægs integrationer.

Pre-test

Pre-test er ikke et normalt krav i Cx-processen, den kan dog implementeres som et ekstra verificeringsparameter. Pre-testen er entreprenørens systemintegrationstest.

Ved pre-testen skal alle de entreprenører, som har bidraget til et system teste anlægget sammen. Ved et ventilationsanlæg vil det ofte indbefatte både ventilations- og BMS-entreprenøren, som ved pre-testen sikrer, at deres installationer virker sammen.

Commissioning test

De tværfaglige Commissioning test skal verificere samspillet af installationer, anlæg og systemer i bygningen.

Tværfaglige test er normalt ikke inkluderet i almindelige byggesager, derfor er der ingen, som verificerer, at installationerne virker sammen. Commissioning teamet skal udarbejde de tværfaglige testparadigmer, der verificerer Cx kravene og samspillet af installationerne.

Hvis udarbejdelsen af de tværfaglige test uddelegeres til de projekterende eller udførende, skal Cx teamet supportere dem i udarbejdelsen og granske dem før de benyttes.

De projekterende bør inddrages i udarbejdelsen af Commissioning testparadigmerne, da de projekterende har indgående kendskab til de valgte projektløsninger, og hvordan disse skal virke. Derfor har de også viden om, hvordan løsningerne skal testes, for at alle funktioner kan verificeres.

Testparadigmer

Testparadigmerne skal som minimum indeholde:

Forudsætninger

 • Overholdelse af relevante standarder
 • Afleveret D&V materialet
 • Afleveret As-Built
 • Afleveret KS
 • Forudgående arbejder er afsluttet

Testprocedure

 • Funktioner - step-by-step test
 • Udfaldskrav og kriterier for accept

Eksempler på testparadigmer

Eksempel 1

Testparadigme eksempel 1

Eksempel 2

Testparadigme eksempel 2

Testrapporter

Testrapporter dokumenterer resultaterne af de udførte test jf. testparadigmernes procedurer og krav.

Testrapporterne bør udformes, så de i videst mulige omfang kan kombineres med testparadigmerne således, at testresultaterne nemt kan sammenholdes med de relevante testprocedurer og acceptkriterier.

Fremgangsmåde

Testparadigmerne opbygges med plads til afrapporteringen, så de kan fungere som testrapporter. Dette kan fx gøres ved at tilføje en ekstra kolonne, hvor det dokumenteres, om et krav er opfyldt. Alternativ kan der tilføjes et afrapporteringsafsnit under hver testprocedure.