Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Commissioning-kontrakt med en rådgiver og entreprenør

Commissioning skal indgå i alle kontrakter

De projekterende og de udførende skal være forpligtede til at deltage aktivt i Commissioning processen, hvilket skal fremgå af deres kontrakter.

De projekterendes og udførendes deltagelse i Commissioning aktiviteterne, kan beskrives i enkeltstående dokumenter, hvor aktiviteternes art og omfang beskrives konkret, eller det kan indføres som specifikke afsnit i eksisterende kontrakter.

Når projektet sendes i udbud, er det vigtigt, at omfanget af for eksempel møder og testaktiviteter er beskrevet entydigt således, at alle de interesserede firmaer byder på det samme grundlag.

Benyt Cx planen som grundlaget

Hvis der forud for denne kontrakt er udarbejdet en detaljeret Commissioning plan, kan denne benyttes ved specificering af Commissioning ydelserne, da Commissioning planen beskriver de procedurer og metoder, der skal benyttes.

Kontraktbygger til Cx-kontrakter

CxPlanner har en integreret kontraktbygger, som kan hjælpe dig med at generere en kontrakt til den projekterende rådgiver og entreprenøren. Kontrakten tilpasses antallet faser, aktiviteter mv.

Formidling af kontraktindholdet

Det er vigtigt, at Commissioning lederen gennemfører en entydig forventningsafstemning med de projekterende og udførende, så det sikres, at disse har den korrekte opfattelse af arbejdsmængden og omfanget, af de Commissioning aktiviteter de skal deltage i.

Der bør altid afholdes Cx opstartsmøder med de projekterende og entreprenøren, hvor alle Commissioning relaterede arbejder gennemgås.