Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Projektbasis
beskriver hvordan Cx-kravene er opfyldt

Projektbasis er et dokument, der allerede i projekteringsfasen verificerer, at Cx-kravene er opfyldt.

Hvad er Projektbasis?

Projektbasis er et særskilt dokument, der indeholder specifikationer og beskrivelse af hvor og hvordan Commissioning kravene forventes opfyldt i projektet.

De projekterende skal beskrive, hvordan de har tænkt sig at løse hvert enkelt Commissioning krav. Beskrivelsen er en tidlig verificering og forventningsafstemning af Commissioning kravene.

Dokumentet skal udarbejdes af de projekterende, før de påbegynder selve projekteringen af projektet.

Formål

Projektbasis dokumentet systematiserer og strukturerer denne viden, så Cx teamet på et tidligt tidspunkt kan verificere, at de projekterende har forholdt sig til alle Cx kravene, samt at de kan opfyldes i projektet.

Indholdet i en projektbasis er i almindelige byggesager normalt indeholdt i mødereferater, på post-its og dialoger ved kaffemaskinen.

Projektbasis er også et værktøj til bygherrens driftspersonale, fordi det kan bruges ved ombygninger eller bygningsudvidelser, da det viser, hvorfor specifikke løsninger i bygningen er valgt.

Projektbasis er ligeledes et værktøj for de projekterende, hvor de på et tidligt tidspunkt kan orientere bygherren om, at et Cx krav ikke vil kunne opfyldes i projektet.

Udarbejdelse

Projektbasis dokumentet er sædvanligvis ikke et standardiseret dokument i danske byggesager, og der er mange projekterende, der ikke har arbejdet med en projektbasis før, derfor bør Cx teamet facilitere og supportere de projekterende i udarbejdelsen.

Cx teamet skal ikke stå for udarbejdelsen eller opdateringen af dokumentet, da dette påhviler de projekterende.

Projektbasis er et konkret arbejdsgrundslag og forventningsafstemning udarbejdet af den projekterende rådgiver.

Struktur

Cx Teamet kan vælge at strukturere kravene i et Excel regneark eller benytte Commissioning software som CxPlanner.

Projektbasis dokumentet bør som minimum indeholde:

  • Reference til det specifikke Cx krav
  • Beskrivelse af hvor og hvordan Cx kravet påtænkes opfyldt i projektet

Benyt Cx loggen

For at danne et overblik over projektbasis og de relaterede Commissioning krav, kan Commissioning loggen benyttes som projektbasis dokumentet. Derved samles Cx kravet, projektbasis samt eventuel i Cx loggen.

Alle projektbasis besvarelserne skal samles i ét selvstændigt dokument, der “låses”, for at overholde kravet i dansk standard DS 3090 omkring de 11 normative dokumenter.

Eksempel

Eksemplerne nedenfor viser hvordan en projektbasis besvarelse kan udføres og struktureres.

Eksempel 1

Reference til Cx krav 1.120.012 – Der skal være mulighed for afspærring på begge sider af både filtre, snavssamlere og pumper.
Initialer (besvarer) TTJ
Dato for besvarelse 2019-01-01
Projektbasis Der installeres afspærringsventiler på begge sider af filtre, snavssamlere og pumper. Se PID TX_K0-0_666
Dialogfelt XXXXXXX

Eksempel 2

Reference til Cx krav 1.120.014 – Der skal installeres lægkagemålinger strategiske steder i installationernes distributionssystem.
Initialer (besvarer) TTJ
Dato for besvarelse 2019-01-01
Projektbasis Lækagemålinger foretages gennem installation af energi- og flowmåling på henholdsvis frem og retur ledninger for relevante rørsektioner. Se PID TX_K0-0_666
Dialogfelt XXXXXXX