Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Økonomi:
Hvad koster commissioning?

Prisen for commissioning beregnes fra sag til sag og inkluderer ofte brugen af en aktivitets-matrix med estimering af timer.
Prisen for commissioning varierer baseret på projektet, men ligger ofte i spændet 0,5-2% af byggesummen.

Prisen for commissioning

Økonomien for en Commissioning proces estimeres ofte til 0,5 – 2% af opførelsesomkostninger. Dette er et erfaringstal, som varierer afhængig af bygherrens involvering, byggeriets kompleksitet og størrelse.

Ved at implementere Commissioning opnås der ofte store besparelser andre steder i projektprocessen, som derved sikrer en kort tilbagebetalingstid af Commissioning. Dette kan være konkrete elementer opdaget ved Commissioning granskninger eller simple ting såsom tværfaglig koordinering ved udførelse af Commissioning test.

Økonomien afspejler også omfanget af Commissioning – omfanget er blandt andet defineret under tilpasningen og består henholdsvis af antallet af Commissioning aktiviteter såvel som de fagområder der er inkluderet.


Hvilket grundlag benyttes til prissætningen

Omfanget af Commissioning processen skal være klart defineret førned, at der bliver givet pris på en Commissioning opgave.

Ofte er bygherrer ikke selv bevidste omkring deres behov for Commissioning, derfor skal bygherrens udbudsansvarlige specificere en konkret Commissioning proces som grundlag og dele resterende Commissioning aktiviteter op i eventuelle optioner.

Hvis en Commissioning proces blot udbydes som DS 3090, vil de indkomne tilbud variere gevaldigt, da DS 3090 er en procesbeskrivelse, der kan ligge til grund for specificeringen af den konkrete Commissioning proces.


Hvordan opstilles den økonomiske model

En simpel opstilling for estimering af omkostninger i forbindelse med Commissioning ses nedenfor. Vær opmærksom på, at nedenstående opstilling har direkte reference til Commissioning planen, som også er mulig at downloade på siden.

Økonomi opstilling

Smarte måder til at beregne og reducere omkostninger til Cx

Commissioning processen strukturerer og benytter mange eksisterende arbejder og processor, hvilket åbner muligheden for, at strømline processen til de involverede parters kendte arbejdet og den vej minimere de direkte omkostninger forbundet med Commissioning processen.

Hvis bygherren har en bygherrespecifik Commissioning proces, vil ovenstående fremgå af udbudsmaterialet, ellers bør tilbudsmaterialet nærlæses i forhold til dette.

Nedenfor er der oplistet en række eksempler på Commissioning arbejder, som ofte er inkluderet i byggesager, det vil sige, at Commissioning processen kun behøver at strukturere og systematisere disse.

Commissioning krav

Kontroller om bygherren har nogle bygherrestandarder, krav fra tidligere projekter eller en bygningsmasse, som kravene kan baseres på.

Systemmanual

IKT’en og eventuelle tillæg kan ofte udgøre et rigtig godt grundlag for System manualen. Hvis bygherren allerede har et dokumentstyringssystem eller D&V-software, skal disse krav også indgå.

Tværfaglig granskning

Har bygherren en kompetent driftsorganisation med faglig viden der kan deltage i granskningen? Hvis byggeriet har sammenlignelige aspekter i forhold til andre af bygherrens byggerier, bør der undersøges, om de respektive drifts ressourcer kan deltage i granskningen med deres erfaring.

Tilsyn

Kombinering af Commissioning tilsyn med et bygherretilsyn eller fagtilsynet. Heriblandt samkøring af tilsynsplaner.

Commissioning plan

Er der en generel plan som beskriver projektetsfaseopdeling kan denne kombineres med Commissioning planen.