Undervisning og træning


Driftspersonalet skal undervises i brugen og driften af anlæg. Der skal udarbejde en undervisningsplan, som indeholder kravene til undervisningen af driftspersonalet i drift og vedligeholdelse af byggeriet. Undervisningsplanen skal sikre, at der bliver gennemført en relevant og fyldestgørende undervisning.

Undervisningen skal tilrettelægges og udføres, så det kommende driftspersonale opnår de rette kompetencer til at drifte og vedligeholde bygningen. Hvis bygningen ikke driftes korrekt, vil bygningens forventede performance ikke kunne opnås.

Planlægningen af undervisningen varetages af byggeledelsen, men det er med baggrund i Cx kravene, som definerer indholdet og formaliteterne i undervisningen.


Undervisningsplan

Undervisningsplanen indeholder 2 niveauer:

  • Den overordnede undervisningsplan indeholder de generelle krav til undervisning og planlægning af tid, sted og undervisere.
  • Den anden del af undervisningsplanen er specifikke paradigmer for, hvad undervisningen skal indeholde for hvert af fagene. Denne del skal udfyldes af de projekterende og de udførende.

Struktur

Del 1 bør som minimum indeholde:

  • Overordnet tidsplan
  • Læringsemner
  • Læringsmål

Del 2 bør som minimum indeholde:

  • Beskrivelse af læringsmål
  • Navn på underviser
  • Navn på deltagere
  • Varighed
  • Undervisningsmateriale

Undervisning og instruktion

Der skal foretages både en teoretisk instruktion og en praktisk gennemgang af de tekniske anlæg.

Hvis det er muligt, bør den teoretiske instruktion og den praktiske gennemgang kombineres og udføres i sammenhæng. Dette øger forståelsen, da den teoretiske instruktion kan perspektiveres til den praktiske gennemgang.


Eksempel på undervisningsplan

Download skabelon for undervisningsplan del 1 og del 2.


Eksempel - Del 1

Undervisningsplan del 1

Eksempel - Del 2

Undervisningsplan del 2