Testparadigmer


I Cx processen er der to forskellige slags testparadigmer: ”entreprenørspecifikke testparadigmer” og ”Commissioning testparadigmer”. Testparadigmer indeholder procedurer for hvorledes test skal udføres.

Alle testparadigmerne skal være replicerbare og kunne genbruges når bygningen er i drift, for løbende at verificere bygningens performance. Paradigmerne skal være udformet med konkrete testprocedurer, der er beskrevet med step-by-step instruktioner, der verificerer funktioner og acceptkriterierne.


Entreprenør specifikke testparadigmer

Entreprenørspecifikke test er allerede en del af en almindelig byggesag. Det er fx:

 • Trykprøvning
 • Gennemskylning
 • Indreguleringer
 • Målinger

Hvis der er Cx krav eller logpunkter, der har direkte relation til de entreprenørspecifikke test, skal testparadigmerne justeres til at indeholde disse. Cx organisationen skal granske de entreprenørspecifikke testparadigmer for at sikre, at forudsætninger og testprocedurer er beskrevet korrekt.


Commissioning test

De tværfaglige Commissioning test skal verificere samspillet af installationer, anlæg og systemer i bygningen.

Tværfaglige test er normalt ikke inkluderet i almindelige byggesager, derfor er der ingen, som verificerer, at installationerne virker sammen. Commissioning teamet skal udarbejde de tværfaglige testparadigmer, der verificerer Cx kravene og samspillet af installationerne.

Hvis udarbejdelsen af de tværfaglige test uddelegeres til de projekterende eller udførende, skal Cx teamet supportere dem i udarbejdelsen og granske dem før de benyttes.

De projekterende bør inddrages i udarbejdelsen af Commissioning testparadigmerne, da de projekterende har indgående kendskab til de valgte projektløsninger, og hvordan disse skal virke. Derfor har de også viden om, hvordan løsningerne skal testes, for at alle funktioner kan verificeres.


Struktur

Testparadigmerne skal som minimum indeholde:

Forudsætninger

 • Overholdelse af relevante standarder
 • Afleveret D&V materialet
 • Afleveret As-Built
 • Afleveret KS
 • Forudgående arbejder er afsluttet

Testprocedure

 • Funktioner - step-by-step test
 • Udfaldskrav og kriterier for accept

Eksempel på testparadigme

Eksempel 1

Testparadigme eksempel 1

Eksempel 2

Testparadigme eksempel 2