Testoversigten


Testoversigten er en udvidet anlægslist, som igennem byggeriet holder styr på de enkelte anlægs status og fremdrift af test. Testoversigten er ikke normativt dokument jf. DS 3090.

Alle anlæg der er omfattet af Commissioning, skal være oplistet i testoversigten. Ud for hvert anlæg skal de enkelte verificeringsaktiviteter være synlige, heriblandt egentest, indregulering og Cx Test.


Struktur

Testoversigten kan bygges op i et Excel regneark eller via CxPlanner. Se en video-vejledning til brugen af Cx Manager her. Der er ikke nogen specifikke krav til formatet. Download en Cx testoversigt skabelon i Excel her.

Indhold

Testoversigten skal indeholde følgende information:

  • Anlægsnavn,
  • Anlægstype (beskrivelse af anlægget),
  • Placering,
  • Maskinfabrikant (ansvarlig for den samlede CE-mærkning),
  • Godkendt CTS funktionsbeskrivelse,
  • Indregulering, målinger mv.
  • Egenkontrol,
  • CTS funktionsafprøvning,
  • Cx Test
Testoversigt

Implementering

I Cx kravene skal det gøres klart, at rådgiveren i forbindelse med hovedprojektet skal udarbejde første version af testoversigten. Første version er “blot” en anlægsliste.

Hvis dele af projektet udbydes som funktionsudbud, vil det ikke være muligt at inkludere alle anlæggene. Derfor skal Cx kravene også sætte krav til, at entreprenøren har ansvaret for at færdiggøre testoversigten.


Koordinering

Det er Cx lederen, der er ansvarlig for at opdatere og styre dokumentet, men entreprenøren skal være forpligtet til løbende at informere CxA omkring opdateringer, som skal dokumenteres i testoversigten.

I løbet af udførelsesfasen skal en møderække påbegyndes, fx ugentligt, hvor testoversigten gennemgås. På møderne bør testoversigten gennemgås slavisk, og grænsefladerne og forudsætningerne for de enkelte test afklares.

Ved gennemgang bør underentreprenørerne med detailviden om deres entrepriser deltage, da det ofte er dem, der har detailoverblikket over fremdriften og eventuelle udestående elementer, som kan blokere for kommende test.


Staderapportering

Testoversigten vil i mange tilfælde kunne benyttes til løbende staderapportering til bygherren og projektdeltagerne. Alle anlæg fremgår og listen og færdiggørelsen af test er synlige.


Forudsætningsliste

I flere tilfælde kan testoversigten udbygges som en forudsætningsliste for Cx Testen. Dokumentations- og testkrav som er forudsætninger for Cx Testen vil altid være synlige og kommunikerbare i dokumentet.

Testoversigten er også en overordnet testtidsplan. Ud for hvert anlæg angives datoerne, som sammenholdt med de udestående forudsætninger giver et billede af, hvornår en test kan foregå. Test er ofte ressourcetunge opgaver, god planlægning kan derfor minimere risikoen for spildt tidsforbrug.