Systemmanualen


Systemmanualen indeholder bygherrens krav til den dokumentation, der skal afleveres. Dette inkluderer krav til 3D modeller og D&V-dokumentation.

Systemmanualen er et værktøj til at sikre, at der på et tilstrækkelig tidligt tidspunkt defineres krav til dokumentationen.

System manualen indeholder kravene til, hvorledes dokumentationen af projektet skal afleveres – den er ”biblioteket” over kravene til dokumentationen. Der kan fx være krav om, at afleveringen skal foretages i et database system, netværksdrev, projektweb, mapper, etc.

Mange byggesager benytter allerede en IKT til at styre dokumentationen. IKT'en stiller krav til formater, arbejdet og afleveringen af dokumentation, den skal derfor integreres med Systemmanualen, så der undgås dobbeltarbejde og -kravstillelse.


Struktur

Opbygningen, indholdet og strukturen af Systemmanualen skal beskrives i Commissioning kravene, så det sikres, at alt dokumentation bliver navngivet og digitaliseret korrekt fra starten.

Hvis bygherren har en IKT ydelsesspecifikation, skal denne ligge til grund for system manualen.

I system manualen indgår bygherrens krav til:

 • 3D materiale jf. informationsniveau OG klassificering/strukturering.
 • As-Built niveau fx jf. ”FRI Som udført”.
 • IKT
 • D&V

Eksempel på elementer

Nedenstående er eksempler, som skal være beskrevet i systemmanualen:

3D model
 • bips informationsniveau
 • klassifikation/strukturering
 • omfang

Formater
 • IKT procesmanual
 • IKT paradigmer

D&V
 • D&V software (database, Excel, stifinder, etc.)
 • Omfang, krav (testparadigmer, undervisningsmaterialer, indreguleringsrapporter mv.)
 • CTS-funktionsbeskrivelser, skærmbilleder mv.