Systemmanualen


Systemmanualen indeholder bygherrens krav til den dokumentation, der skal afleveres. Dette inkluderer krav til 3D modeller og D&V-dokumentation.

Systemmanualen er et værktøj til at sikre, at der på et tilstrækkelig tidligt tidspunkt defineres krav til dokumentationen.

System manualen indeholder kravene til, hvorledes dokumentationen af projektet skal afleveres – den er ”biblioteket” over kravene til dokumentationen. Der kan fx være krav om, at afleveringen skal foretages i et database system, netværksdrev, projektweb, mapper, etc.


Struktur

Opbygningen, indholdet og strukturen af System manualen skal beskrives i Commissioning kravene, så det sikres, at alt dokumentation bliver navngivet og digitaliseret korrekt fra starten.

Hvis bygherren har en IKT ydelsesspecifikation, skal denne ligge til grund for system manualen.

I system manualen indgår bygherrens krav til:

 • 3D materiale jf. informationsniveau OG klassificering/strukturering.
 • As-Built niveau fx jf. ”FRI Som udført”.
 • IKT
 • D&V

Eksempel på elementer

Nedenstående er eksempler, som skal være beskrevet i systemmanualen:

3D model
 • bips informationsniveau
 • klassifikation/strukturering
 • omfang

Formater
 • IKT procesmanual
 • IKT paradigmer

D&V
 • D&V software (database, Excel, stifinder, etc.)
 • Omfang, krav (testparadigmer, undervisningsmaterialer, indreguleringsrapporter mv.)
 • CTS-funktionsbeskrivelser, skærmbilleder mv.