Rådgiverens deltagelse i Commissioning processen


Commissioning er for mange stadig et ukendt begreb, derfor pålægger der også Commissioning rådgiveren og bygherren et ansvar i forhold til at formidle den valgte Commissioning proces til den projekterende rådgiver.

Hvis Commissioning beskrivelsen ikke indeholder klare og detaljerede beskrivelser af, hvad Commissioning indbefatter, er der en risiko for, at rådgiveren giver pris en for høj pris for at dække over eventuelle risci.

Se vejledningen omkring kontrakt med en rådgiver.


Møder

Det er formålstjenstligt, at Commissioning lederen afholder eventuelle afklaringsmøder i forbindelse med tilbudsafgivningen, således at det sikres, at alle de bydende afgiver bud på samme grundlag.

Når den projekterende er valgt, er det anbefalesværdigt, at der bliver opsat en møderække, hvor der foretages forventningsafstemning af Commissioning aktiviteterne.

Disse møder bør også medvirke til, at Commissioning lederen får formidlet, at Commissioning processen er en fælles proces, hvor det forventes, at alle drager en eller flere fordele


Visuel kommunikation

Det er ofte en fordel, at der benyttes visuelle redskaber til at kommunikere arbejder og leverancer. Det kan være illustrationer, grafik mv.