Cx rapporten


Ved afslutningen af Commissioning processen, skal der udarbejdes en Commissioning rapport. Rapporten skal opsummere og evaluere de udførte Commissioning aktiviteter og årsagsforklare de aktiviteter, der ikke kunne udføres.


Indhold

Commissioning rapporten skal som minimum indeholde:

  • Opsummering og evaluering af Commissioning aktiviteter
  • Opsummering og evaluering af Commissioning dokumenter
  • Opsummering og evaluering af Commissioning krav
  • Gennemgang af Commissioning krav der ikke kunne opfyldes og forklare årsagerne hertil
  • Gennemgang af arbejdet inklusiv forslag til justeringer i Commissioning organisationen
  • Anbefalinger til bygherren vedrørende fortløbende Cx
  • Anbefalinger til bygherren værende løbende performance optimering af bygningen

Kombinering med Cx planen

En gennemarbejdet og detaljeret Commissioning plan kan danne grundlaget for Commissioning rapporten.

Commissioning planen indeholder en systematisk fremstilling af alle de aktiviteter, der skal udføres, der derfor vil kunne danne basis for struktun og indhold i Commissioning rapporten.

Hvis Cx lederen igennem projektet har opdateret Cx planen med evalueringer, vil den kunne viderebearbejdes til at udgøre Cx rapporten.