Cx Loggen


Commissioning loggen er det dokument, der benyttes til at holde styr på Commissioning kravene og observationer relateret til Commissioning processen. Loggen er Commissioning teamets ”huskeliste”. Loggen skal sikre sporbarhed og historik over Commissioning processen.


Udarbejdelse

Commissioning loggen oprettes straks efter Cx kravene er defineret, så observationer relateret til Cx kravene kan dokumenteres og spores.

Et af Commissioning teamets vigtigste dokument er Commissioning loggen. Loggen er huske- og trackinglisten over alle Commissioning relaterede observationer. Når der observeres noget med relation til Commissioning kravene, skal det straks noteres i loggen.


Dokument

Commissioning loggen er et åbent dokument, som alle involverede i projektet har adgang til. Det er CxA, der er ansvarshavende redaktør på loggen.

Loggen kan struktureres i fx et Excel dokument eller et databasebaseret program, se afsnittet som software. Det skal sikres, at der altid er valid dokumentation for historikken af alle emnerne i loggen.


Indhold og struktur

Loggen indeholder som minimum:

  • Identifikationsnummer
  • Reference til Cx krav – hvis der er en direkte reference, ellers udelades det
  • Beskrivelse af logpunktet
  • Status for logpunktet – er det åbent eller afsluttet
  • Verificeringsmetoden – Verificering kan fx være granskning, test eller visuel kontrol
  • Verificeringsdokumentation – hvordan verificeringen dokumenteres. Dokumentationen kan fx være indreguleringsrapport, testrapport eller afrapportering i Cx loggen.v
  • Dialogfelt – benyttes til at dokumentere den løbende udvikling og dialog mellem de forskellige aktører i projektet relateret til punktet.

Cx loggen som det operationelle dokument

Cx loggen kan benyttes som det dokument, der samler flere andre dokumenter i Cx processen. Ved at benytte Cx loggen til dette, vil arbejdet med dokumentation blive mest mulig operationelt samt give et bedre overblik over Commissioning aktiviteterne og dokumenterne. Det er vigtigt, at der altid kan skelnes mellem de forskellige elementer i loggen (Cx krav, granskningspunkter, etc.).

Cx kravene kan ”kopieres” over i loggen, hvor de forfølges og dokumenteres yderligere. På den måde sikres det, at det originale dokument med Cx kravene forbliver intakt og uændret.

Projektbasis besvarelserne kan foretages i Cx loggen ud for hvert af Cx kravene. Derved vil kravet, projektbasis og en eventuel dialog kunne spores i samme dokument og danne et korrekt og komplet overblik over historikken.

Kommentarer i granskningsrapporterne, der ikke kan afklares med det samme, kan flyttes over i Cx loggen, hvor de forfølges fremadrettet.


Eksempel på Cx Loggen

AAAAAAAAAAAAAAa