Acceptdokument


Acceptdokumentet indeholder bygherrens accept af, at Commissioning processen kan fortsætte fra en fase ind i næste fase. Acceptdokumentet skal udarbejdes ved hver faseafslutning.


Accept af fase

Når en projektfase/Cx fase afsluttes, skal der udarbejdes et acceptdokument. Acceptdokumentet er en staderapportering til bygherren over den forløbne fase. Acceptdokumentet fungerer også som en godkendelse fra bygherren for, at Commissioning processen skal forsætte i den næste projektfase.

Afhængig af hvorledes dialogen med bygherren foregår, kan denne afrapportering ske via et konkret acceptdokument, mailkorrespondance eller mødereferater.


Dokument

Acceptdokumentet indeholder bygherrens godkendelse af de udførte Commissioning aktiviteter og udarbejdede Commissioning dokumenter i den fase, der afsluttes.

Dokumentet skal give bygherren klarheder over hvilke Commissioning aktiviteter, der er udført, samt være et tilsagn om, at bygherren ønsker, at processen skal fortsætte.

Dokumentet skal som minimum indeholde en oversigt over:

  • Udførte Commissioning aktiviteter
  • Udarbejdede Commissioning dokumenter
  • Underskrift/Godkendelse fra bygherren om, at processen skal fortsætte

Benyttelse af Cx Planen

Hvis Cx planen ligger til grund for Cx rapporten, kan planen mod afslutningen af hver fase opdateres med afrapporteringen af den forgående fase og derved danne grundlaget for acceptdokumentet.


Eksempel på acceptdokument

Projektbasis