Økonomi


Økonomien for en Commissioning proces estimeres ofte til 0,5 – 2% af opførelsesomkostninger. Dette er et erfaringstal, som varierer afhængig af bygherrens involvering, byggeriets kompleksitet og størrelse.

Ved at implementere Commissioning opnås der ofte store besparelser andre steder i projektprocessen, som derved sikrer en kort tilbagebetalingstid af Commissioning. Dette kan være konkrete elementer opdaget ved Commissioning granskninger eller simple ting såsom tværfaglig koordinering ved udførelse af Commissioning test.

Økonomien afspejler også omfanget af Commissioning – omfanget er blandt andet defineret under tilpasningen og består henholdsvis af antallet af Commissioning aktiviteter såvel som de fagområder der er inkluderet.


Grundlag

Omfanget af Commissioning processen skal være klart defineret førned, at der bliver givet pris på en Commissioning opgave.

Ofte er bygherrer ikke selv bevidste omkring deres behov for Commissioning, derfor skal bygherrens udbudsansvarlige specificere en konkret Commissioning proces som grundlag og dele resterende Commissioning aktiviteter op i eventuelle optioner.

Hvis en Commissioning proces blot udbydes som DS 3090, vil de indkomne tilbud variere gevaldigt, da DS 3090 er en procesbeskrivelse, der kan ligge til grund for specificeringen af den konkrete Commissioning proces.


Økonomi opstilling

En simpel opstilling for estimering af omkostninger i forbindelse med Commissioning ses nedenfor. Vær opmærksom på, at nedenstående opstilling har direkte reference til Commissioning planen, som også er mulig at downloade på siden.

Økonomi opstilling

Den gennemtænkte proces

Commissioning processen strukturerer og benytter mange eksisterende arbejder og processor, hvilket åbner muligheden for, at strømline processen til de involverede parters kendte arbejdet og den vej minimere de direkte omkostninger forbundet med Commissioning processen.

Hvis bygherren har en bygherrespecifik Commissioning proces, vil ovenstående fremgå af udbudsmaterialet, ellers bør tilbudsmaterialet nærlæses i forhold til dette.

Nedenfor er der oplistet en række eksempler på Commissioning arbejder, som ofte er inkluderet i byggesager, det vil sige, at Commissioning processen kun behøver at strukturere og systematisere disse.

Commissioning krav

Kontroller om bygherren har nogle bygherrestandarder, krav fra tidligere projekter eller en bygningsmasse, som kravene kan baseres på.

Systemmanual

IKT’en og eventuelle tillæg kan ofte udgøre et rigtig godt grundlag for System manualen. Hvis bygherren allerede har et dokumentstyringssystem eller D&V-software, skal disse krav også indgå.

Tværfaglig granskning

Har bygherren en kompetent driftsorganisation med faglig viden der kan deltage i granskningen? Hvis byggeriet har sammenlignelige aspekter i forhold til andre af bygherrens byggerier, bør der undersøges, om de respektive drifts ressourcer kan deltage i granskningen med deres erfaring.

Tilsyn

Kombinering af Commissioning tilsyn med et bygherretilsyn eller fagtilsynet. Heriblandt samkøring af tilsynsplaner.

Commissioning plan

Er der en generel plan som beskriver projektetsfaseopdeling kan denne kombineres med Commissioning planen.