Commissioning-kontrakt med en rådgiver og entreprenør


De projekterende og de udførende skal være forpligtede til at deltage aktivt i Commissioning processen, hvilket skal fremgå af deres kontrakter.

De projekterendes og udførendes deltagelse i Commissioning aktiviteterne, kan beskrives i enkeltstående dokumenter, hvor aktiviteternes art og omfang beskrives konkret, eller det kan indføres som specifikke afsnit i eksisterende kontrakter.

Når projektet sendes i udbud, er det vigtigt, at omfanget af for eksempel møder og testaktiviteter er beskrevet entydigt således, at alle de interesserede firmaer byder på det samme grundlag.


Benyt Cx planen

Hvis der forud for denne kontrakt er udarbejdet en detaljeret Commissioning plan, kan denne benyttes ved specificering af Commissioning ydelserne, da Commissioning planen beskriver de procedurer og metoder, der skal benyttes.


Kontraktbygger (contractbuilder)

CxPlanner har en integreret kontraktbygger, som kan hjælpe dig med at generere en kontrakt til den projekterende rådgiver og entreprenøren. Kontrakten tilpasses antallet faser, aktiviteter mv.


Formidling

Det er vigtigt, at Commissioning lederen gennemfører en entydig forventningsafstemning med de projekterende og udførende, så det sikres, at disse har den korrekte opfattelse af arbejdsmængden og omfanget, af de Commissioning aktiviteter de skal deltage i.

Der bør altid afholdes Cx opstartsmøder med de projekterende og entreprenøren, hvor alle Commissioning relaterede arbejder gennemgås.