Kontrakt med en
Cx leder


Cx lederen skal styre og koordinere hele Commissioning processen. Det er derfor utrolig vigtigt, at der er en klar aftale mellem bygherren og Cx lederen, om de forventede arbejder og leverancer.

Det kan være udfordrende at udarbejde en fastpris aftale når Commissioning implementeres i programfasen, da det præcise omfang af installationer ikke er kendt. Bygherren bør derfor vurdere, om kontrakten skal genforhandles ved hvert faseskift, kontrakten dækker projekteringsfaserne eller, om kontrakten baseres på medgået tid.

Følgende afsnit omhandler det kontraktuelle fra både bygherrens og Commissioning rådgiverens synsvinkel, med baggrund i, at begge parter ønsker en objektiv og ærlig kontrakt.

Commissioning er stadig en ny aktivitet i den danske byggebranche, og ”ydelsen” kan variere fra firma til firma. Derfor er det vigtigt, at det i hver enkelt byggesag er klart defineret, hvad Commissioning ydelsen indeholder.


Et dårligt grundlag

Det ses ofte, at Commissioning processen udbydes på et ikke klart defineret grundlag. Det kan for eksempel være, at Commissioning kontrakten udelukkende baserer sig på:

  • Dansk Standard DS3090
  • AB18
  • ABT18
  • ABR18
  • FRI's ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab

Ovenstående liste indeholder gode værktøjer, som kan benyttes i en Commissioning proces, men Commissioning omfang og udførelsesmetoder er ikke beskrevet i dem. Hvis det ikke er klar beskrevet, kan bygherren ikke sammenholde prisen på tværs af de indkomne tilbud, da de ikke er sammenlignelige.


Et godt grundlag

Nedestående elementer beskrives i kontrakten mellem bygherren og Cx lederen. Du kan også download huskelisten i Excel format. Download huskeliste for kontraktgrundlag.

Kontraktgrundlag

Benyt Cx planen

Hvis der forud for kontrakten er udarbejdet en detaljeret Commissioning plan, kan denne benyttes ved specificering af Commissioning ydelserne. Commissioning planen beskriver de procedurer og metoder, der skal benyttes, og vil derfor give et klart overblik i kontrakten.