Hvad er Commissioning


Commissioning

Commissioning er en kvalitetsorienteret proces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.

Commissioning processen opstiller målbare funktionsbaserede krav i starten af et projekt. Disse krav kontrolleres for overholdelse igennem alle projektets faser: projekteringsfaserne, udførelsesfasen og driftsfasen.


Hvorfor benytte Commissioning?

Danske byggeprojekter baseres ofte på fx FRI’s ydelsesbeskrivelse, AB18 og ABT18, som ikke stiller konkrete krav til verificering af bygherrens krav på tværs af grænseflader (entrepriser).

Commissioning processen hjælper med at planlægge, strukturere og sikre en kontinuerlig dialog mellem de involverede parter således, at bygherrens krav er verificeret på tværs af grænseflader og overholdt ved aflevering af byggeriet.


Behøver du Commissioning?

 • Virker dit byggeri ved aflevering?
 • Har du verificeret og dokumenteret, at bygherrens krav er opfyldt?
 • Er de driftsmæssige aspekter indtænkt i designet?
 • Er udførelsen og verificeringen foretaget med et tværfagligt fokus?

Hvis du kan svare “Ja!” til de 4 spørgsmål, så har du ikke et direkte behov for Commissioning. Men Commissioning vil måske kunne hjælpe dig med at optimere dine eksisterende processer såsom tilsyn, test og dokumentationsflow.


Du får hvad du specificerer!

Du får det resultat du specificerer! Hvis du ikke specificerer kravene til dit byggeri, får du heller ikke kravene opfyldt. Commissioning processens formål er bl.a.:

 • Bygningen lever op til bygherrens krav og forventninger,
 • Etablere en funktion til at varetage kommunikationen på tværs af de involverede parter,
 • Optimalt energiforbrug,
 • Driftspersonalet har de rette kompetencer til at drifte og vedligeholde bygningen,
 • Den afleverede dokumentation understøtter og kan benyttes i de planlagte D&V-rutiner,
 • Løbende monitorering og optimering af bygningens performance,
 • Færre fejl og ekstraarbejder,
 • En tilfreds bygherre.

Har du som bygherre været skarp nok i din kravstillelse? Hvilke verificeringselementer ønsker du som bygherre? Mange bygherre har også ansvaret for de efterfølgende driftsudgifter, som ofte udgør en stor del af TCO’en, derfor er verificeringen af valgte løsninger vigtige.


Commissioning faserne

Commissioning processen følger alle byggeriets faser – helt fra program fasen og ind i driften. Commissioning processen er en kvalitetsorienteret kontrol og dokumentationsproces, der er en del af byggeprojektet. Processen inddrager allerede eksisterende arbejdsprocesser og fokuserer på områder, der normalt ikke er omfattet af danske byggesager.

Faserne

Commissioning processen udføres i de respektive byggefaser. Faseopdelingen følger i store træk FRI’s fasemodel. Hvis Commissioning bliver implementeret i en senere fase end programfasen, skal de Commissioning aktiviteter, som skulle være udført i de forudgående faser, udføres.

 • Programfasen
 • Projekteringsfasen
 • Udførelsesfasen
 • Driftsfasen
 • On-going Cx

Aktiviteter

I hver af Commissioning faserne skal der udføres forskellige Commissioning aktiviteter. Disse aktiviteter indbefatter både specifikke Commissioning aktiviteter, såvel som inddragelse af eksisterende arbejder i byggesagen.


Dokumenter

Der er 11 normative dokumenter i Commissioning processen, heriblandt Commissioning planen, loggen m.fl. Dokumenterne bruges blandt andet til at orientere de forskellige parter i projektet omkring Commissioning aktiviteter, samt til at holde styr på fremdriften og overholdelsen af Commissioning kravene. Flere af dokumenter benyttes aktivt igennem alle Commissioning faserne.


Involverede

Det er vigtigt, at alle involverede i projektet deltager aktivt i Commissioning processen, da Commissioning er en dialogbaseret proces. Commissioning organisationen består af Commissioning rådgiveren, bygherren eller dennes repræsentant, driftspersonalet, de projekterende, de udførende og eventuelle leverandører. De involverede skal løbende tilkobles i projekts faser.