Bæredygtigheds certificeringer


Dette afsnit omhandler kun bæredygtigheds certificeringer med direkte relation til Commissioning. Der er 3 certificeringsordninger, som benyttes i Danmark, hvor Commissioning kan/skal benyttes for at opnå flere point og dermed et bedre certifikat.


LEED

LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design. LEED version 4.1 indeholder ændringer, som påvirker omfanget af Commissioning processen. LEED opdeler ydelser i 2 dele, krævede ydelser (Fundamental) og valgfri ydelser (Enhanced).

LEED Fundamental

LEED version 4.1 definerer mere klart de elementer, som skal indgå i den Fundamentale Commissioning og inkluderer:

 • Opdatering af Commissioning Kravene (OPR) og Basis of Design (BOD) gennem hele projektet, fra start til idriftsættelse og brug
 • CxA kvalifikationer
 • Commissioning planen
 • Konstruktions tjeklister
 • Commissioning-log
 • Procedurer til systemtest
 • Testrapporter
 • Commissioning rapport
 • On-going Commissioning program

Ovenstående punkter er allerede en del af CxA’s arbejde, men den udvidede beskrivelse af Commissioning aktiviteterne i LEED v4, vil være med til at sikre en samlet proces, som verificerer bygningens performance.

LEED Enhanced Commissioning

Omfanget af Enhanced Commissioning er udvidet til at inkludere de samme systemer som Fundamental Commissioning og New Commissioning Credits. New Credits fokuserer på langsigtede resultater, fx bibeholdelse af bygningens performance, hvilket inkluderer On-going Commissioning. Omfanget af Commissioning processen er også udvidet til at inkludere systemmanualen, træning, opdatering af manualer, verificering af træning og fortsættende drifts planer.

Nye krav der påvirker Commissioning:

 • Vand-effektivitet: Procesvands reduktion
 • Vand-performance: (Forbrugs) Måling og energimåling

New Credits der påvirker Commissioning:

IEQ (Indoor Environmental Quality):

 • Akustikken (her er kun skoler indbefattet)
 • Forbedret indeklima (det kræver forståelse af interaktionen mellem bygningens klimskærm, HVAC systemer og over-/undertryk)

Performance:

 • Monitoring Based Commissioning
 • Avanceret vandmåling
 • Avanceret energimåling

LEED lægger stor vægt på vandeffektiviteten. Der er mange ændringer af de nuværende credits – og det vil påvirke CxA. Kategorier som indendørs luftkvalitet, termisk komfort, belysning og dagsbelysning er raffineret til at opfylde nye krav og/eller betingelser. Det næste skridt for LEED er, at den udvides til også at omfatte bygningens klimaskærm.

Ved Enhanced Commissioning er der forskellige valgmuligheder, som kan benyttes:

 • Valg 1. Enhanced systems commissioning (3-4 points)
 • Path 1: Enhanced commissioning (3 points)
 • Path 2: Enhanced and monitoring-based commissioning (4 points)
 • Valg 2. Envelope commissioning (2 points)

BREEAM

BREEAM’s point er opdelt i 4 dele:

 • Commissioning and testing schedule and responsibilities (1 credit)
 • Commissioning building services (1 credit)
 • Testing and inspecting building fabric (1 credit)
 • Handover (1 credit)

DGNB

DGNB’s krav til Commissioning er angivet i PRO 2.3 og navngivet "Systematic commissioning".

Der er 7 Cx aktiviteter, som giver mellem 10-20 point per styk. Der kan maksimalt gives 100 point på tværs af aktiviteterne.

Vægtningsfaktor: 3

Del af den samlede vurdering: 1,4 % / 1,6 %

Commissioning aktiviteter

 • Monitoreringsplan for energi- og vandforbrug (15 point)
 • Planlægning af Commissioning processen (10 point)
 • Preliminære funktionstest (10 point)
 • Funktionstest (15 point)
 • Udarbejdelse af Cx Rapport (20 point)
 • Plan for fortløbende monitorering (20 point)
 • Re-justering og tilpasning af installationer efter 10-14 måneder (10 point)