Testrapporter


Testrapporter dokumenterer resultaterne af de udførte test jf. testparadigmernes procedurer og krav.

Testrapporterne bør udformes, så de i videst mulige omfang kan kombineres med testparadigmerne således, at testresultaterne nemt kan sammenholdes med de relevante testprocedurer og acceptkriterier.


Fremgangsmåde

Testparadigmerne opbygges med plads til afrapporteringen, så de kan fungere som testrapporter. Dette kan fx gøres ved at tilføje en ekstra kolonne, hvor det dokumenteres, om et krav er opfyldt. Alternativ kan der tilføjes et afrapporteringsafsnit under hver testprocedure.