Nyhedsbrev
2019-09-11


Hej

Cx Wiki nyhedsbrev:

Commissioning verificerer, at byggeriet opfylder Cx kravene - men indeholder dine Cx krav punkterne fra Maskindirektivet?

Cx Wiki er blevet opdateret med flere nye sider, læs blandt andet mere om:

  • Maskinsikkerhed
  • Bygningsreglementets krav om systemintegrationstest
  • Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning
  • Ændringer i AB18 og hvordan de kan bruges i Commissioning
  • .. og meget mere

Maskindirektivet og Commissioning

Det er lovgivning, at maskinanlæg skal opfylde kravene i Maskindirektivet. I Commissioning-processen skal vi sikre, at maskinanlæggenes funktioner virker jævnfør Commissioning kravene. Det ligger derfor lige for, at vi I samme omgang også verificerer maskinanlæggenes sikkerhedsmæssige aspekter.

Bygherren kan i Cx kravene have specificeret krav til maskinsikkerheden, men udover disse vil Maskindirektivet i (næsten) alle tilfælde også være gældende. Maskindirektivet indeholder konkrete verificerbare punkter, som nemt kan inkluderes i Commissioning processen.

Den generelle verificering af maskinanlægs sikkerhed og Maskindirektivet, er ikke en standard aktivitet i Commissioning, den kan derfor hverken findes i DS3090, ASHRAE G0 eller ASHRAE STD202.

Læs mere om kravene fra Maskindirektivet her på Cx Wiki.

Test af kravene fra Maskindirektivet

Bygningsreglementets krav om systemintegrationstest

BR18 har krav om systemintegrationstest (omtales fremadrettet som SIT) af de brandtekniske installationer. Denne test skal integreres med Commissioning processen og koordineres med de Commissioning specifikke SIT-test, så det sikres, at der ikke udføres dobbeltarbejde.

SIT-testen er et vigtigt redskab i Commissioning processen, da det er ved denne test, at funktionaliteten på tværs af installationer og systemer bliver verificeret.

SIT-testen omfatter flere forskellige installationer og anlæg og kan først udføres, når alle involverede installationer og anlæg hver især er testet fagvis og godkendt.

Læs mere om hvordan du integrerer Bygningsreglementets krav om systemintegrationstest i Commissioning
processen.

Systemintegrationstest jævnfør bygningsreglementet

Byggeprojektets kontrakt - AB18 og ABT18

Den nye AB18 erstatter den nuværende AB92 med flere væsentlige ændringer. Ændringerne giver os nogle nye redskaber i Commissioning processen.

Kravene omfatter blandt andet krav til entreprenørens arbejds- og detailtidsplan, entreprenørprojektering og projektgennemgange. Commissioning processen kan drage fordel af disse nye krav, hvis du blot husker at specificere det i entreprenørens kontrakt!

Få tips og tricks til de krav, som du skal specificere i kontrakten her.


Commissioning salute

Thomas Toftgaard Jarløv
Strategic Commissioning Manager
QCxP, CxMSM, CxAPSM

www.ttj.dk / ttj@ttj.dk